trilinkas

trilinkas
trìlinkas, -a adj. (1) Rtr, NdŽ, KlbX118(Krt), JT31, -à (3b) K, Š 1. R103, 135, N, M, L, K.Būg, , tris kartus sulenktas, iš trijų dalių: Sulenk trìlinką siūlą, šniūrą J. Kad nelaikys dvilinkas, laikys trilinkas, o vis laikys Dkš. Tie tinklai buvo trilinkì Smln. Sušėrė trìlinka virve Ds. Trilinko ir norėdamas nenutrauksi LTR(Vdk). | prk.: Kai prieš taũ, tai net trìlinkas lankstos Skp. Pažįstamas įejo, trìlinkas (labai sulinkęs, susilenkęs) išejo prisigrūdęs [prekių] Krš. Trilinki prieš kiekvieną išsikėtėlį, rankas kojas laižo, už paskutinį nieką save paverčia J.Balt. Lendant pro tvorą, reikia trilinkam susiriesti Vaižg. Aš negalėjau iš duonkepės išlįstie ir tupėjau čielą naktį suslenkęs trilinkas BsPII219. ^ Trilinka virvė neveik trūksta B362. Tris grašius [turi] i berlinką, i velnio šūdą trìlinką (mažai) Lk. Vienas apie dvilinką, kitas apie trìlinką Vdn. O štai Šlėga net sloga nesuserga, kad jį kur trilinką suriestų! .
trìlinkai adv. 1, trilinkaĩ K, Rtr, ; 135. | prk.: Trìlinkai susiriesti NdŽ. Kai sykį užsuko pas mus trilinkai sulinkęs po maišu skudurininkas, motina pradėjo su juo [kalbėti] žydiškai J.Balt. Dzūkės, trilinkai susilenkusios, kaip skruzdėlės apeidavo visus to gražaus krašto smiltynus .Šts, Ggr iš stačiakampiškai sujungtų trijų dalių: Nebnorėjo budavoti kūtės dvilinkos dar i trìlinkos Nv. Tarp numo ir kūčių arba tarp pačių dvilinkųjų ar trilinkųjų kūčių buvo laidaras, tankiais akminimis grįstas S.Dauk.
2. KI494, TP1880,36, triskart tiek imtas, trigubas: Jie dvilinkus, trìlinkus piningus pasku lupa Pgg. Po dvilinki, po trìlinki viskas pabrango DrskŽ. Susidarant dvilinkoms arba trilinkoms jungtims, anglies atomo būklė pasikeičia . Dvilinku ar trilinku dūžiu lengvai su kūjeliu praskelk kelme skylę S.Dauk. Įsigalėjo mūsų gadynėje trilinkas suklydimas, platinamas neprietelių tiesos katalikiškos A.Baran. Ten mes aną trilinką „aleliuja“ Dievui ant garbės atkartosime brš. ^ Trìlinka ragana! Dglš.
trìlinkai adv., trilinkaĩ; Rdž: Jis trilinkaĩ geras, kap atseina prašyt Kb. Trilinkaĩ atiduoda [ką paskolinusi] Db. Labai daug piningų reikėjo ant siuntinėjimo išleisti: kitam ir dvilinkai, ir trilinkai buvo reikalas siųsti A1884,216. Kas jas (bites) tiktai išsitieka, tas vienu metu kartais nu jų trilinkai atgauna, kiek jam kaštavo S.Dauk.
3. iš trijų sulipęs, suaugęs, trilypis: Idant čia dobilo trilinkasis lapas pilnas pastotų Kel1857,6. 4. trejopas.
trìlinkai adv.: Nes Kristus negal nei dvilinkai, nei trilinkai kalbėti brš.
5. , NdŽ, Ds, Ml, Kb prk. apie intensyvų veiksmą (ppr. greitą lėkimą): Bandyk eit, trìlinkas išlėksi, kai nebuvęs! [p]Jrk13. Kai dėsiu, tai trìlinkas per langą išlėksi! Mrj. Kai aš tau užgelnysiu, tai trìlinkas išrūksi pro duris! Rs. Pamausu teisybę – trìlinkas išmaus toks ponas! Krš. Ka pradės mokyti tėvas, ka eis trìlinka! Trš. Paveblėk paveblėk da: kaip duosiu – išlėksi trìlinkas! Mžš. Ka gausi beržinės košės, tai tu trìlinka išrūksi pas avis! Sk. Tai trìlinkas nulėkė, kap jam davė! Dglš. Kur numėčiau vištašūdžiais, tai burokai net trìlinki [auga] Ml. ^ Dvilinkas kelsies, trìlinkas pulsi Klt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • trilinkas — tri̇̀linkas, tri̇̀linka bdv. Tri̇̀linka vir̃vė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išranguoti — 1 išranguoti tr. 1. J išvynioti: Tėte, išranguok šniūrą iš vindelio Skr. ║ refl. prk. išlįsti susirietus: Pro duris trilinkas išsirangavo žmogus rš. 2. padaryti nelygų, su išraitymais: Labai kreivi, išranguoti paviršiai geriaus yra padirbti iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuversti — nuver̃sti, nuver̃čia (nùverčia), nùvertė tr. 1. Rtr jėga ką stačią paguldyti ant šono, pargriauti, parmesti: Paskiau nùverta tą kiaulę ant velkių, sukimba visi, nu to tvarto i parveža Kl. Užmušė žvirblelį, užplumpino, nuvertė ant šono,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiplėštoji — sf. emph. galėjimas pasiplėšti, pasipelnymas: Kol viršaitis buvo, – pasiplėštoji, o kaip iškrito, uodegą įbraukęs valkiojas Užv. Kas bulbių šiemet turėjo, tiems pasiplėštoji, o tokiems kaip mums, – paskutinioji Krš. Dzidei ir žadą užtraukė. – Tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmaugimas — pasmaugìmas sm. (2) Rtr; R407, N, Sut, L → 1 pasmaugti: 1. NdŽ, Rdn Bijojo to pasmaugimo, nejo Šv. | refl. NdŽ: Tai pasismaugimas iš geros valios TS1902,1. ║ Nesa kalavijas dvilinkas, teip, trilinkas ateis. Pasmaugimo kalavijas BBEz21,19. 2. NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažiūrėjimas — sm. (1) NdŽ, KŽ, DŽ1; D.Pošk, S.Dauk, Sut → pažiūrėti: 1. Ir storoją dešrą prapjoviau dėl pažiūrėjimo Krs. Kapitonas sako: penkių šimtų rublių negailėčiau už pažiūrėjimą [į gražuolę] Grv. Kaip jie visi šoka, labai gražus pažiūrėjimas Rz.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ploti — ploti, ja, jo K 1. tr. M plakant, spaudžiant daryti ploną, ploninti: Kalvis geležį ploja Kp. Ploja [geležį], kolei sueižėja Sdk. Paėmiau kūjaitį, pradėjau ploti Lpl. Visos mašinos ūžia, ir kietą plieną kūjai ploja V.Mont. | Kai valgau, tai su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trigubas — trìgubas, a adj. (1) K, Rtr, FrnW, KŽ, à (3b) J, Š; R103, MŽ135, N, L, trìgūbas (1) KlbX118(Krtn), Vn 1. Z.Žem, DŽ triskart tiek imtas: Trìgubas darbas Vkš. Parduoti trìguba kaina NdŽ. Trigubo kryžminimo hibridas ŽŪŽ41. Trigubas mokestis rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tritekis — trìtekis, ė adj. (1) trilinkas: Kojas ansukė trìtekiais autakojais, tai i buvo šilta Ml …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”